Một công trình nghiên cứu được xuất bản năm 1999 cho thấy Ca-phê-in không có tác động nên các vùng của não để gây cảm giác phấn khích và nghiện như các chất am-phê-ta-min hay cô-ca-in.

10:11:00 - 08/04/2014
Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.