Tất cả là thuốc độc, chẳng có gì là không độc cả, chỉ có liều lượng là có thể khiến tất cả không còn là thuốc độc.

09:57:00 - 08/04/2014
Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.