Một tách cà phê phin có khoảng 115mg caffein, một tách espresso khoảng 80mg, cà phê uống liền khoảng 65mg, và cà phê đã được khử caffein khoảng 3mg.

09:19:00 - 08/04/2014
Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.