Năm 1785, cuộc cách mạng cà phê nổ ra tại Prussia vì lúc bấy giờ chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới được phép uống cà phê.

08:33:00 - 08/04/2014
Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.